Dasar Keselamatan


  1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  2. Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi jabatan adalah dilarang.
  3. Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  4. Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  5. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman Portal MARA mestilah mendapat kelulusan Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat / Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat.
  6. Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman Portal MARA atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat / Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat.
  7. Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman Portal MARA adalah dilarang.
  8. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

  Pelan Keselamatan Siber

  Sila klik di [sini] untuk muat turun buku Pelan Keselamatan Siber.

 © Copyright 2021 MRSM Tun Ghazali Shafie. All Rights Reserved.