Selamat Datang Ke
Laman Sistem
TGS

Sistem TGS

eOuting
e-Outing

Sistem Pengurusan keluar masuk maktab untuk kegunaan ibu bapa, warden dan pelajar.

eHostel
e-Hostel

Sistem Pengurusan Hostel untuk kegunaan ibu bapa, warden dan pelajar.

wardeneReport
Warden eReport

Sistem laporan Hostel untuk kegunaan warden.

eSPPNG
eSPPNG

Sistem Penilaian Purata Nilaian Gred untuk kegunaan guru.
(Hanya boleh diakses menggunakan IE Compatibilty View)

eGuru
eGuru

Sistem Pengurusan Kokurikulum untuk kegunaan guru.

ePelajar
ePelajar

Sistem Pengurusan Kokurikulum untuk kegunaan pelajar.

eHafazan
eHafazan Mini Ulul Albab

Sistem Pengurusan Rekod Hafazan Mini Ulul Albab untuk kegunaan guru dan pelajar.

Homeroom eMerit
Homeroom eMerit

Sistem Pengurusan Merit & Demerit untuk kegunaan guru.

IntervenC
TGS IntervenC

Aplikasi bagi merekod intervensi pelajar untuk kegunaan guru.

SDS
SDS Career Assessment

Ujian yang digunakan untuk mengukur personaliti kendiri untuk kegunaan pelajar kelolaan Unit Bimbingan & Kaunseling (UBK).

DASS
Ujian Minda Sejahtera

Ujian yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan minda berdasarkan DASS-21 untuk kegunaan pelajar kelolaan Unit Bimbingan & Kaunseling (UBK).

Tennessee
Tennessee Self-Concept Scale Test

Ujian yang digunakan untuk mengukur konsep kendiri untuk kegunaan pelajar kelolaan Unit Bimbingan & Kaunseling (UBK).

Room eBooking
Room eBooking

Sistem Tempahan Bilik untuk kegunaan warga maktab TGS.

eUndi
eUndi

Sistem Pengundian Badan Wakil Pelajar (BWP) untuk kegunaan warga maktab TGS.

eCatatan
TGS eCatatan

Aplikasi bagi merekod catatan harian untuk kegunaan guru.

ePermission
e-Permission

Sistem permohonan keluar pejabat untuk kegunaan staf dan guru.

eSenggaraan
e-Senggaraan

Sistem permohonan senggaraan kerosakan untuk kegunaan warga maktab TGS.

eKitchen
e-Kitchen

Sistem laporan dewan selera untuk kegunaan warga maktab TGS.

Hubungi Kami

 © Copyright 2021 MRSM Tun Ghazali Shafie. All Rights Reserved.